Aktuality

Poslední příspěvky


Oběžník V-ZO ČSV Třešť září 2014

 

Vážení důvěrníícii, do 15. 9. 2014 musí být odevzdané žádosti o dotaci 1D. Obejděte včelaře ve svém úseku a žádosti od nich vyberte. V letošním roce je potřeba vybrat i hlášení do ústřední evidence pro kontrolu počtu včelstev v žádosti 1D a počtu včelstev nahlášených k 1.9.2014 v evidenci chovatelů v Hradištku. Po kontrole budou hlášení hromadně za ZO odeslána. Kdo již hlášení odeslal, poskytne ofocenou kopii, 1x kopii si ponechá. Vše přineste na výborovou schůzi dne 15. 9. 2014 v 19:00 hod. do nonstop baru (jako obvykle).

V Třešti 18.8.2014                         Lazárek


Povinnosti chovatelů včelstev v září 2014

1. Předat vyplněnou žádost o dotaci 1D důvěrníkovi nebo př. Pittaerovi nejpozději do 14.9.2014

2. Předat výboru ZO aktuální Potvrzení o registraci v ústřední evidenci včel k 1.9.2014 zaslanou Českomoravskou společností chovatelů z Hradištka pod Medníkem. Nutné vyplnit nejen počty včelstev, číselný kód katastrálního území, ale i parcelní číslo, na kterém jsou včelstva umístěna.

3. Vložit podložky do podmetů do 30.9. jako přípravu na podzimní ošetřování proti varroáze,

Ing. Boček

Vytvořeno/změněno 09. 09. 2014, 15:21:45 hodin, založil/a zo-trest

 
UPRAVIT © ČSV, o. s. 2011